Folksam ökar sitt ägande i Tornet Bostadsproduktion

Folksam Liv förvärvar ytterligare drygt 14 procent av aktierna i Tornet Bostadsproduktion av Riksbyggen och ökar därmed sin ägarandel till 33 procent. Köpeskillingen uppgår till drygt 100 miljoner kronor. De övriga kvarstående aktieägarna, Balder och Peab ökar också sitt ägande något. Därmed äger samtliga tre ägare vardera en tredjedel av bolaget.

De tre aktieägarna har dessutom ställt ut ägarlån till Tornet om 100 MSEK vardera. Affären är ett led i en transaktion där Riksbyggen helt avvecklar sitt finansiella engagemang i Tornet Bostadsproduktion.

– Investeringen är en del i vår strategi att investera i tillgångar som innebär god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning. Den innebär en fastighetsexponering inom ett attraktivt segment, nyproducerade hyresbostäder på tillväxtorter. Bolaget har en betydande potential att fortsatt bygga hyresrätter, säger Michael Kjeller,chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen.

Kajsa Moström, presschef Foksamgruppen 0708-31 64 07

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen 0708-31 53 21

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på