Folksam Liv betalar ut återbäring

Återbäringen betalas ut till kunder som den 31 december 2018 hade en riskförsäkring där överskott uppstått. Utbetalningen är en engångsutbetalning och storleken beror på hur mycket premie som har betalats in men också på försäkringstekniska faktorer. Flera olika faktorer har bidragit till att det nu aktuella överskottet uppkommit.

Kapitalförvaltningen har gått bättre än förväntat och antalet sjuka och dödsfall har varit färre än beräknat. Regeländringar för den allmänna sjukförsäkringen påverkar också utfallet. Överskott som nu betalas ut beror på flera av faktorerna och varierar med vilken försäkringstyp kunden har.

– Det går bra för Folksam. Vi är ett välskött och framgångsrikt företag. Överskott kan bildas eftersom vi bestämmer hur mycket en försäkring ska kosta i förväg, utifrån olika antaganden och prognoser. För att få en långsiktigt hållbar försäkring försöker vi hålla en jämn prisnivå istället för att höja och sänka premien från år till år. Just nu är överskottet så stort att vi har valt att betala ut det som kontantutbetalning direkt till våra kunder, säger Anna-Karin Laurell, affärsområdeschef Folksam Liv.

De kunder som tilldelas återbäring får ett brev om detta under oktober och november 2019.

Mer information om återbäring Liv: www.folksam.se/om-oss/om-folksam/det-har-ar-vi/aterbaring-i-folksam/aterbaring-i-folksam-liv

För ytterligare information:
Folksamgruppens pressjour 08-772 66 60

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

2021-07-13

Media fortsätter att rapporter om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Förra veckan blev jag intervjuad av tv4 nyheter kring detta...

Följ oss på