Folksam och KPA Pension återinvesterar 2 miljarder kronor i Volvo Cars

Folksam och KPA Pension, som ingår i Folksamgruppen, återinvesterar 2 miljarder i preferensaktier i Volvo Car AB, i samband med att befintliga preferensaktier löses in.

– Investeringen ger våra kunder en god riskjusterad avkastning och ett fortsatt engagemang i ett framgångsrikt bolag med stark anknytning till svensk industri. Inte minst inom frågor som elektrifiering och självkörande bilar ligger Volvo Cars långt framme, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen.

Folksamgruppens investering fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 1 000 miljoner kronor, Folksam Sak 200 miljoner kronor och KPA Pensionsförsäkring 800 miljoner kronor.

Lenner & Partners har varit Folksamgruppens rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information:

Christina Sjölund, Investerarrelationer Folksamgruppen, +46 8 772 67 39
Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Folksamgruppen, +46 708 31 53 21

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på