Folksamgruppen investerar 1 miljard kronor i grön skogsfond

Folksamgruppen fortsätter att investera i den gröna skogsfonden Silvestica Green Forest. Fonden förvaltar och förädlar skogsinnehav ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning. Fonden har avkastat enligt plan sedan starten och fortsätter nu att expandera.

– Skogsinvesteringar bidrar till en hållbar utveckling och är dessutom intressanta ur ett placeringsperspektiv eftersom det är en realtillgång med låg volatilitet. Investeringen i Silvestica Green Forest ger en god riskjusterad avkastning på den totala tillgångsportföljen vilket är viktigt för våra kunder, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet Folksamgruppen.

Silvestica Green Forest har sedan starten sommaren 2017, utvecklats snabbt och vid årsskiftet uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 1600 MSEK fördelat på 54 000 hektar. Fonden gör investeringar i skog i Östersjöområdet varav merparten i Sverige och Finland.

Som följd av den snabba investeringstakten blev det aktuellt med ett utökat åtagande från investerarna. Intresset var stort och fonden är nu fulltecknad med ett totalt åtagande om 5000 MSEK.

Folksamgruppen investerar ytterligare ca 1000 MSEK fördelat enligt följande: Folksam Liv 440 MSEK, Folksam Sak 110 MSEK och KPA Pension 450 MSEK.

För mer information om Silvestica Green Forest AB, besök, www.silvestica.se

Kajsa Moström
Presschef Folksamgruppen
08-772 64 79
kajsa.forsberg-mostrom@folksam.se

 

Följ oss på