Folksam kommenterar ansvarsfrihet för Swedbanks styrelse

Som ägare är vår viktigaste källa för bedömning myndigheternas tillsyn och bolagets revisorer. Vi kommer därför att följa  revisorernas rekommendation och rösta för ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen har till stora delar bytts ut under året och ska nu ägna sig åt att blicka framåt.

Folksamgruppen kommer att rösta mot ansvarsfrihet för den tidigare verkställande direktören Birgitte Bonnesen. En förklaring är de olika myndighetsutredningarna som bedrivs i olika länder samt den förundersökning som pågår.

Följ oss på