Folksam genomför förändringar i koncernledningen

Folksam genomför förändringar i Koncernledningen och justeringar i organisationen för att skapa mer fokuserade ansvarsområden. Anna-Karin Laurell, idag Affärsområdeschef Liv tar över som enhetschef för Marknad och försäljning. Jens Wikström, som idag är enhetschef för Marknad och försäljning blir ny Affärsområdeschef Sak. Ny Affärsområdeschef Liv och ny i Koncernledningen blir Katrin Röcklinger som idag är vd för Konsumentkooperationens pensionsstiftelse.

Samtidigt som ledningsförändringarna träder i kraft den 1 januari 2022 görs också ett antal förändringar i organisationen i syfte att samla ansvar och resurser för erbjudandets utformande i Affärsområde Sak och Affärsområde Liv medan en större del av kundmötet samlas hos enheten Marknad och försäljning.

– Vi vill få ut ännu mer genomförandekraft i organisationen och ytterligare öka takten i vår erbjudandeutveckling och utvecklingen av vårt kundmöte. Vi justerar därför i organisationen för att samla resurser och ansvar samt vi roterar i Koncernledningen vilket jag tror kommer att leda till ännu tätare samarbete mellan de olika enheterna i Folksam, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef Folksamgruppen.

Katrin Röcklinger är ny i Koncernledningen och blir ny Affärsområdeschef Liv, hon har en bakgrund som jurist och har lång erfarenhet av försäkringsbranschen och pensioner. Katrin Röcklinger har tidigare jobbat som bolagsjurist på Folksam med fokus på tjänstepensionsfrågor men även på AFA Försäkring, Baker & McKenzie advokatbyrå och Deloitte.

– Pensioner och sparande har en central roll i samhället och Folksam Liv står inför många viktiga frågor inte minst förberedelserna för att anpassa Folksam till den nya tjänstepensionsregleringen. Det ska bli fantastiskt roligt och inspirerande att träffa mina nya kollegor och tillsammans med dem fortsätta utveckla Folksam, säger Katrin Röcklinger, ny Affärsområdeschef Liv.

Folksamgruppens pressjour
08-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på