Folksam publicerar årsredovisningar för Liv och Sak samt års- och hållbarhetsrapporten för 2021

Folksamgruppen publicerar årsredovisningar för Folksam ömsesidig livförsäkring och Folksam ömsesidig sakförsäkring 2021. Folksamgruppen publicerar även års- och hållbarhetsrapporten för 2021. Den innehåller förutom den finansiella redovisningen, en summering av året som gått och Folksamgruppens hållbarhetsredovisning.

– Folksams kunder visar att de är fortsatt nöjda med oss och det är vårt främsta fokus. Vi har levererat trygghet för våra kunder och samtidigt säkerställt finansiell styrka för Folksam, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef för Folksam.

Folksamgruppens premier överstiger 61 miljarder kronor för helåret och premietillväxten var 12 procent, vilket motsvarar drygt 6,7 miljarder kronor. Premierna i Folksam Sak har ökat med 5 procent. Drivet bland annat av fler kunder väljer mer omfattande försäkringar.

Alla årsredovisningar inom Folksamgruppen finns på IR-sidorna i Folksams nyhetsrum:https://nyhetsrum.folksam.se/ir/

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på