Nej till ersättningsrapporten och nej till ansvarsfrihet för Ericssons styrelse och vd

Folksamgruppen röstade nej till ersättningsrapporten samt nej till ansvarsfrihet för vd och hela styrelsen vid Ericssons bolagsstämma. Emilie Westholm, chef för ansvarsfullt ägande ställde en fråga om hur Ericsson bedömer korruptionsriskerna i de länder bolaget är verksamt.

Yttrande om ersättningsrapporten:

”I riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare står följande om målsättningen för riktlinjerna: ”riktlinjerna syftar till att säkerställa att ersättningarna är förenliga med bolagets gällande ersättningsfilosofi och ersättningspraxis för bolagets medarbetare, vilka grundar sig på principer om konkurrenskraft, rättvisa, transparens och prestation”.
Nu befinner vi oss som så många redan påpekat i ett kommunikationsvacuum så den rapport som presenterats är en utmaning att läsa utifrån några av de principer jag just nämnde, inte minst principen om transparens men även prestation och rättvisa. Samtidigt, om man utgår ifrån det vi faktiskt vet, så har vi idag en aktiekurs som ligger en bra bit ifrån den kurs som rapportens slutsats.

Med anledning av detta kommer vi att rösta nej till godkännande av ersättningsrapporten. Vi vill även uppmana styrelsen att se över möjligheten att låsa in en del av bonusen i väntan på att det finns tillräckligt med information för att göra en ny bedömning.”

Gällande ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vd för 2021: 

”De första jag vill säga här är att vi i dagsläget har förtroende för styrelse och vd vad gäller kompetens och vad gäller motivation för att reda ut den situation som bolaget befinner sig i.
Vad vi däremot saknar är förtroende för är den informationsgivning som skett, eller man ska nog säga som inte skett. Även om vi förstår varför ni inte kan kommunicera, så betyder det trots allt att vi inte har någon detaljerad information och eftersom det återstår alltför många frågetecken så kan vi helt enkelt inte rösta för ansvarsfrihet idag. Vi röstar därför nej till ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och nej till ansvarsfrihet för vd och även detta vill vi ha till protokollet.”

Slutligen ställde Emilie Westholm en fråga till vd:

”De korruptionsskandaler som Ericsson är inblandat i hör till de största företagsskandalerna i svenska historia. Vi är många som vill veta mer om vad det är som egentligen har hänt och hur det kunde hända. Och framför allt vill vi veta mer om vad Ericsson gör för att det inte ska hända igen.

Vi ska också komma ihåg vad det är för frågor det här egentligen handlar om. Ibland när man läser tidningarna så kan man tro att det bara handlar om pengar, om böter, om aktiekursen men det Ericsson varit involverat i med sina affärer handlar om människors liv och om demokratiutveckling. Det handlar om att vara med och bidra, inte till en bättre värld, utan till en sämre värld. Det handlar om affärer som idag är misstänkta för att ha bidragit till brott mot mänskligheten. Sen har det dessutom kostat aktieägarna pengar. Så vi har många anledningar att vara inte bara missnöjda, utan uppriktigt bekymrade för hur det här har gått till.

De senaste åren har Ericsson tagit stora kliv framåt vad gäller sitt compliancearbete och etikarbete. Vi ägare har fått regelbunden information om hur struktur och process beslutas och implementeras och hur det sen rapporteras transparent. Men sen tog det stopp. Efter Uppdrag Granskning sändes så har vi inte fått mer information. Ingen ny information om det arbete som gjorts sedan 2019, alltså det år som den nu kända Irak-rapporten togs fram, eller om hur det här arbetet uppfyller allt det som Ericsson behöver göra för att se till att den här typen av kompletta felbeslut inte kan äga rum igen.

Med risk för att inte kunna få ett svar så vill jag ändå passa på att ställa en fråga. Av världens 195 självständiga stater så finns Ericsson i över 180. Som alla vet så finns korruption i alla länder i varierande grad. Hur gör ni när ni bedömer korruptionsriskerna i de olika länderna? Och, har ni mot bakgrund av allt som hänt tänkt förändra eller komplettera hur ni utvärderar nya eller existerande marknader? Kommer ni välja bort vissa marknader, vissa länder, där ni ser att det är för komplicerat att göra rätt?

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på