Folksam Liv-gruppen och Folksam Sak-gruppen: Solvens- och verksamhetsrapporter 2021

Påverkan på Folksam efter räkenskapsåret 2021-12-31

Första kvartalet 2022 har präglats av Rysslands invasion av Ukraina och de oroligheter och geopolitiska spänningar som detta gett upphov till. Osäkerheten är stor, speciellt i närtid. Folksam följer löpande utvecklingen och den effekt rådande läge har på internationella relationer och i förlängningen de finansiella marknaderna.

Folksam står starkt
Folksam står fortsatt finansiellt starkt med starka nyckeltal. Folksams finansiella styrka möjliggör, även vid turbulens på finansmarknaderna, fokus på att med ett långsiktigt perspektiv fortsätta skapa värden för kunderna.

För ytterligare information, kontakta Folksams pressavdelning:
E-post: press@folksam.se
Tel: 08-27 20 40

 

 

Följ oss på