Delårsöversikt Folksamgruppen, januari – juni 2017