Årsredovisningar och års- och hållbarhetsrapporten, Folksamgruppen