Bokslutskommuniké Folksam 2011

Den 29 mars rapporterar Folksam med dotterbolag för helåret 2011