Delårsöversikt Folksamgruppen, januari – juli 2020