Delårsöversikt Folksamgruppen, januari – mars 2020