Delårsöversikt Folksamgruppen, januari – september 2020