Delårsöversikt Folksamgruppen, juli – september 2018