Delårsöversikt Folksamgruppen, oktober – december 2017