Kapitalmarknadsdag med fastighetstema

Den 26 september deltar Folksam fastigheter vid en finansmarknadsträff i Malmö. Representanter från finans- och fastighetsmarknaden, kommun samt media samlas kring ett fastighetstema med fokus på Öresundsregionen.

 – Att möta press och finansmarknad i det här formatet är ett viktigt verktyg när vi vässar Folksam att bli en mer attraktiv affärspartner, säger Torbjörn Wiberg, Folksams fastighetsdirektör. Vi är närvarande i Öresundsregionen och har ett starkt budskap. Därför är det här ett bra tillfälle att öka kontaktytorna mot både branschen och regionen.