Solvens II-seminarie 2012 Risk och Försäkring

 Den 7 november 2012 presenterar Catrina Ingelstam, ekonomidirektör, Folksams största utmaningar avseende det nya regelverket Solvens II på ett seminarie i Stockholm annordnat av Risk&Försäkring.