Pressmeddelanden

Filter

Folksam publicerar årsredovisningar för Liv och Sak samt års- och hållbarhetsrapporten för 2021

Nej till ersättningsrapporten och nej till ansvarsfrihet för Ericssons styrelse och vd

Helår 2021: Finansiellt starkt 2021 skapar trygghet för Folksams kunder

Folksamgruppen fördjupar samarbetet med Swedbank Robur inom kapitalförvaltningsområdet

Folksam genomför förändringar i koncernledningen