Årberättelse Folksam 2010

För första gången finns en gemensam årsberättelse för hela Folksam. I årsberättelsen presenteras Folksam Sak med dotterbolagen Tre Kronor och Svenska Konsumentförsäkringar liksom Folksam Liv med dotterbolagen KPA Pension, Folksam LO Fondförsäkring och Förenade Liv. Dessutom behandlas hållbarhet – en nyckelfråga, Gruppliv – en riskförsäkring där Folksam är marknadsledande samt avslutningsvis riskerna i finansverksamheten.

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post