Årsredovisning Folksam Liv 2009

Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring organisationsnummer 502006-1585 avger härmed årsredovisning för 2009, företagets 96: e verksamhetsår.

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post