Årsredovisning Folksam Liv 2010

Styrelsen och verkställande direktören för Folksam ömsesidig livförsäkring organisationsnummer 502006-1585 (nedan Folksam Liv) avger härmed årsredovisning för 2010, företagets 97:e verksamhetsår

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post