Årsredovisning Förenade Liv 2010

Styrelsen och verkställande direktören för Förenade Liv Gruppförsäkring AB (publ) avger härmed årsredovisning för 2010.

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post