Årsredovisning KPA Pensionförsäkring 2010

Styrelsen och verkställande direktören för KPA Pensionsförsäkring avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2010 som är bolagets 13:e verksamhetsår.

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post