Avkastningsrapport januari-september 2011

För perioden januari till september 2011 redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 2,7 procent och KPA Pension 1,9 procent. Folksam Liv sänker återbäringsräntan från 6,0 till 4,5 procent från 1 november.

Folksam Liv

Nyckeltal januari – september 2011

(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

 • Totalavkastning 2,7 (8,1) procent
 • Solvensgrad 131 (146) procent
 • Förvaltat kapital 114 (111) miljarder kronor
 • Kollektiv konsolidering 113,1 (117,2) procent
 • Återbäringsränta 6,0 (5,0) procent
 • Återbäringsränta verksamhetsgren KP 11,0 (10,0) procent

KPA Pensionsförsäkring

Nyckeltal januari – september 2011

(Jämförelsetal avser motsvarande period föregående år)

 • Totalavkastning 1,9 (7,5) procent
 • Solvensgrad 140 (168) procent
 • Förvaltat kapital 75 (68) miljarder kronor
 • Kollektiv konsolidering alltid 100 procent
 • Avkastningsränta 1,9 (7,5) procent

Folksam står starkt i en turbulent tid

– Folksams ekonomiska styrka gör att vi kan ge trygga pensioner, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Givet den osäkerhet som råder på världens finansmarknader är vi stolta över att kunna visa upp en avkastning på 2,7 procent i Folksam Liv och 1,9 procent i KPA Pension.

Det är i tider som dessa som tryggheten och stabiliteten i den traditionella försäkringen blir extra tydlig.

Folksam Liv

För perioden januari till september 2011 redovisar Folksam ömsesidig livförsäkring en totalavkastning på 2,7 (8,1) procent. Solvensgraden* är fortsatt stark och uppgår till 131 (146) procent.

Den 30 september 2011 uppgår den kollektiva konsolideringsgraden** för premiebestämda försäkringar till 113,1 (117,2) procent.

Sänkt återbäringsränta från 1 november

Från och med 1 november, 2011 justerar Folksam Liv återbäringsräntan på traditionellt försäkringssparande från 6,0 till 4,5 procent före skatt och avgifter. För verksamhetsgrenen KP Pension och försäkring behålls återbäringsräntan för premiebestämd försäkring oförändrad 11,0 procent.

Återbäringsräntan omvärderas löpande med hänsyn till finansmarknadens påverkan på den kollektiva konsolideringen.

KPA Pensionsförsäkring

För perioden januari till september 2011 redovisar KPA Pensionsförsäkring AB en totalavkastning på 1,9 (7,5) procent. Solvensgraden* är en av de högsta i branschen och uppgår till 140 (168) procent.

KPA Pensionsförsäkring använder avkastningsränta som den 30 september 2011 uppgår till 1,9 (7,5) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent.

Folksam består av bland annat Folksam Sak, Folksam Liv och KPA Pension. Sista september 2011 uppgår det totala förvaltade kapitalet till 275 (265) miljarder kronor.

* Solvensgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de garanterade åtagandena gentemot spararna.

** Konsolideringsgraden visar bolagets tillgångar värderade till verkligt värde i förhållande till de totala åtagandena, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

För ytterligare information:

Christopher Casselblad, Investerarrelationer Folksam, telefon 08-772 66 34, 0722-30 20 80

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-27 20 40

Eller skicka e-post