Delårsöversikt januari-juni 2016

Vi rustar för framtiden

Folksam med dotterföretag fortsätter sin stabila utveckling. Sakförsäkringsverksamheten uppvisar god premietillväxt och premieinflödena i livförsäkringsverksamheten förblir mer kontrollerade sedan vi gjorde ändringar i den traditionella livförsäkringen. Vår största utmaning ligger istället i att nå avkastning på det förvaltade kapitalet. Det beror naturligtvis på den negativa räntan och turbulensen på börserna. Än mer osäkert blev läget efter att britterna röstat för Brexit, det vill säga att träda ur den europeiska unionen. Även om det är svårt att överblicka de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna, så är Folksam med dotterföretag en välkapitaliserad investerare som klarar nedgångar i tillgångarna. Vi ska dessutom komma ihåg att osäkerheten och svängningarna på marknaderna också kan skapa möjligheter för långsiktiga investerare som Folksam. Under årets andra kvartal nådde både Folksam Liv och Folksam Sak en relativt god avkastning på närmare tre procent.

En annan följd av att kapitalavkastningen faller är att fokus på driftskostnader ökar, vilket också är fallet för Folksam. För vår del har den gångna perioden präglats av de tre vägledande orden som jag så många gånger tidigare pratat om: Effektivisering, modernisering och konsolidering. För att främja kundnyttan och effektivisera organisationen gör vi en omorganisation där vi bland annat slår ihop affärsområdena Partner och Kollektivavtalad och delar affärsområde Privat i två delar: Marknad och försäljning samt Privat affär. Vi har även fattat beslut om att gå vidare med införlivningen av Förenade Liv i Folksams verksamhet och hoppas vara i mål med det arbetet vid årsskiftet 2018/2019. Det vinner alla berörda parter på, samtidigt som vi renodlar i bolagsstrukturen.

I moderniseringens tecken fortsätter vi att lägga en miljard kronor per år i utveckling. För att säkra hem bästa möjliga effekter inom denna utvecklingsram har vi valt att under året fokusera på vissa satsningar framför andra. Varje projekt ska verkligen leverera nytta till kunderna. En synlig milstolpe bland våra utvecklingsprojekt var lanseringen av nya folksam.se i april.

Sedan början av april har även utskicken av årets återbäringsbesked pågått och i maj betalade vi ut återbäringen till majoriteten av kunderna. Totalt får drygt två miljoner kunder ta del av vårt återbäringsprogram och omkring 550 miljoner kronor. Detta är det yttersta beviset på att Folksam är kundägt och framgångsrikt. Steg för steg fortsätter vi arbetet för att stå beredda för kommande utmaningar och att ha nöjda kunder. För det är det som är vårt främsta uppdrag.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post