Delårsöversikt januari-mars 2017

Framåt steg för steg

2017 har börjat stabilt för Folksamgruppen, precis som 2016 avslutades. Vi fortsätter att arbeta för kundernas bästa både genom de små förbättringarna i vardagen och större förändringsarbeten.

Omvärldsläget och dess utmaningar består, även om den världsekonomiska utvecklingen ser ljusare ut och viktiga bedömare nu justerar upp sina tillväxtprognoser. Det största frågetecknet är den amerikanske presidenten Donald Trump och hans vägval i såväl amerikanska som utrikespolitiska frågor.

Samtidigt fortsätter det låga ränteläget att prägla Folksamgruppens tillvaro. Vår totala premievolym växer enligt plan. Vårt starka sakförsäkringserbjudande fortsätter att driva efterfrågan, samtidigt som premieinflödena i livförsäkringsverksamheten förblir mer kontrollerade. I februari 2017 kunde vi återigen höja återbäringsräntan, från fyra till fem procent, och efter kvartalets utgång höjde vi återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent. Det är den fortsatt goda avkastningen, trots ränteläget, som gör att vi kan känna oss trygga med dessa höjningar.

Arbetet med att kraftsamla kring att vara en ansvarsfull investerare och ägare fortsätter, inte minst genom våra investeringar i gröna obligationer. Helt i linje med Folksams vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Dessa investeringar ger både trygg avkastning och bidrar till att bygga en mer miljöanpassad värld. På mindre än ett år har vi passerat tio miljarder kronor i gröna obligationer, nu senast som ensam investerare i en emission från Världsbanken. Det är jag stolt över!

Under kvartalet gjorde vi även vår enskilt största affär i Folksamgruppens historia. Folksam Liv och Folksam Sak sålde 25,6 miljoner stamaktier i Swedbank AB, motsvarande 2,3 procent av kapitalet, till följd av att Swedbanks fantastiska utveckling ökat koncentrationsrisken i våra portföljer. Folksamgruppens ägarandel gick ned från 9,3 till 7,0 procent, vilket är vår nya strategiska nivå. Affären medförde samtidigt en reavinst på 4,5 miljarder kronor, vilket kan jämföras med den ursprungliga investeringen på 4,4 miljarder kronor. Totalt har Swedbank hittills gett kunderna omkring 22 miljarder kronor i avkastning.

Efter årsskiftet lanserade vi tjänsten ”Köra Säkert”, som är den första uppkopplade försäkringen från Folksam. Den belönar kunden för säker körning med upp till 20 procents rabatt på bilförsäkringspremien. Samtidigt som ”Köra Säkert” tar vara på digitaliseringens möjligheter, så bidrar den till att spara miljö, liv och pengar.

På regleringssidan är trycket fortsatt högt. I november 2016 kom förslaget om finansskatt som även skulle ha drabbat oss i försäkringsbranschen, men i februari valde regeringen att dra tillbaka förslaget efter omfattande kritik. Det är vi lättade över. För närvarande förbereds försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) på Finansdepartementet och i höst väntar besked om den nya tjänstepensionsregleringen. Det är två nya regelverk som kommer att medföra stora förändringar för vår verksamhet.

När det gäller regelverk så tilldelade Finansinspektionen efter periodens utgång Folksam Liv en anmärkning och en sanktionsavgift på tio miljoner kronor efter en granskning av återbäring till vissa kunder inom gruppriskförsäkring för 2013 och 2014. Tidigare kunder under 2013 till 2014 som inte hade rätt till återbäring fick dela på tre miljoner kronor per år, i snitt cirka 115 kronor per kund. Vår avsikt att vara kundvänliga saknade dock stöd i vår bolagsordning och försäkringstekniska riktlinjer, och så ska det naturligtvis inte vara. Det är självklart att vi ska ha ordning och reda i varenda fråga.

Nu fortsätter vi att lägga fokus på vardagen. Vi ska göra saker smartare och till lägre kostnader. Förflytta och stänga ner gammalt. Konsolidera verksamheten och arbeta med det vi är bäst på. Därför beslutade vi bland annat att lägga ut vår IT-verksamhet i Östersund och verksamheten för skanning och arkivering. Steg för steg tar vi oss an kommande utmaningar och närmar oss målet om att ha branschens mest nöjda kunder.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post