Delårsöversikt januari-september 2015

Nöjda kunder och hög förändringstakt

Det gångna kvartalet markerar en fortsatt hög förändringstakt och målmedvetet arbete med att värna om det förtroende våra kunder gett oss. Även om mycket går Folksams väg och vi är ekonomiskt starka, så står vi inför en rad utmaningar. Världsekonomisk osäkerhet, inte minst i Kina och ett antal andra tillväxtländer, bidrar till marknadsturbulens och en utmaning som hela branschen möter är att hitta avkastning i rådande räntemiljö.

Lägg därtill de många regelverksfrågorna som just nu står högt på agendan. Den första januari 2016 går Folksam och den övriga branschen in i det nya Solvens 2-regelverket. Ett annat viktigt vägval som står för dörren är det på tjänstepensionssidan, som kan stöpa om branschen i grunden. Vår linje är att i alla lägen göra det som mest gynnar våra kunder.

Under perioden har vi fortsatt att fokusera på vår kärnaffär pensionssparande och försäkringar för de många. Till exempel börjar nu de förändringar vi gjort i vår traditionella livförsäkring ge effekt. På så sätt gör vi Folksams traditionella livförsäkring mer stabil och motståndskraftig till nytta för våra pensionssparare.

Samtidigt fortsätter vi att arbeta i våra moderniserings- och effektiviseringsprojekt för att säkerställa att de levererar inom sina ekonomiska ramar och har avsedda effekter. Under det gångna kvartalet aviserade jag även vår avsikt att införliva dotterbolaget Förenade Liv i Folksam för att förenkla och konsolidera verksamheten till förmån för våra kunder. Denna punkt får jag återkomma om längre fram.

Faktum är att Folksam växer och är gillat av kunderna. Under det tredje kvartalet nådde vi dessutom den högsta siffran hittills på andelen som säger att de kan tänka sig att bli kunder hos oss. Det är tydliga kvitton på att vi gör mycket rätt och att vårt engagemang för våra kunder driver framgång. Nu fortsätter arbetet med oförminskad kraft för att vi ska närma oss våra mål om fler helkunder och försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post