Folksam Års- och hållbarhetsberättelse 2015

Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld

Det här är Folksam

Varje gång vi möter en kund, möter vi en ägare. Och vi har många ägare. Vi försäkrar nästan varannan svensk och har hand om pensionen för mer än två miljoner människor. Det betyder att Folksam med dotterföretag är ett av de ledande företagen inom försäkring och pensionssparande.

Hos oss kan kunden försäkra sig själv, sina nära och kära, sina ägodelar och spara till pensionen. Vårt jobb är att ge trygghet i livets alla skeden. Att vi är kundägda skapar trovärdighet, långsiktighet, medför ansvar och ger kundnytta.

Vår vision

Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Vår affärsidé

Vi är kundernas företag som erbjuder försäkringar och pensionssparande som skapar trygghet och gillas av många.

Vårt övergripande mål

Vi ska ha försäkrings- och pensionssparandebranschens mest nöjda kunder.

Två affärsmål:

  • Nöjda kunder: Mäts genom Folksams Kundindex, FKI.
  • Antal helkunder: Mäts genom antal hushåll som har kombinationen bilförsäkring, hem- eller villaförsäkring och pensionssparande.

 

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post