Folksam Årsberättelse 2017

En hållbar plan

Modernisering, konsolidering och effektivisering. Det har varit nyckelorden för Folksamgruppen de senaste åren. När vi nu lägger 2017 bakom oss kan vi konstatera att vi tagit flera kliv framåt i vårt förbättringsarbete.

2017 blev ett intensivt år som bjöd på både utmaningar och framsteg. Även om det världsekonomiska läget ser relativt ljust ut, så lever vi fortfarande i en lågräntemiljö. Omvärldens krav på anpassning till nya regelverk har krävt förberedelser och drivit kostnader. Till exempel trädde PRIIP i kraft vid årsskiftet, som reglerar hur rådgivningen ska gå till när vi säljer kapitalförsäkringar. I maj träder GDPR i kraft och sedan kommer IDD och IORP. Vi ska inte heller glömma arbetet med frågor om penningtvätt. För oss är det förstås självklart att anpassa oss. Vi välkomnar ordning och reda – i grunden handlar det om att öka tryggheten för våra kunder.

Vår totala premievolym växte med sex procent till 50 miljarder kronor, mycket tack vare våra starka positioner inom kollektivavtalade tjänstepensioner och KPA Pension. Också inom sakförsäkring växte vi, om än inte i lika snabb takt som marknaden, och vi är fortsatt tredje största marknadsaktör.

Vi har tagit ytterligare kliv i vår digitala förflyttning. Under året lanserade vi till exempel ”Mina Sidor”, som på ett enkelt sätt gör så att kunderna kan se hela sitt engagemang i Folksamgruppen. Vi lanserade även en ny sjukvårdsförsäkring i Folksam och har arbetat fram en ny prisvärd produkt för långsiktigt sparande, som vi började sälja nu efter årsskiftet.

Inom kapitalförvaltning vill jag förstås nämna försäljningen av Swedbankaktier i mars som vi framför allt gjorde för att minska koncentrationsrisken. Genom åren har vårt engagemang i Swedbank blivit en riktig framgångssaga för Folksams kunder. Sedan 2008 har avkastningen uppgått till 22 miljarder kronor. Swedbank är ett fortsatt viktigt strategiskt innehav om än på en lägre nivå och vi kvarstår som långsiktig ägare. Jag är också nöjd med att vi verkligen tagit täten inom gröna obligationer, som ger våra kunder möjligheter att spara långsiktigt samtidigt som sparandet bidrar till en uthållig värld. Under 2017 nådde vi vårt delmål om att investera tolv miljarder kronor i gröna obligationer och tar nu sikte på nästa nivå – 25 miljarder kronor. Vår framfart har uppmärksammats internationellt. I september bjöds vi in till ett globalt affärsforum i New York och ett klimatmöte som Världsbanken ordnade.

Nu fortsätter vi att modernisera, effektivisera och konsolidera våra verksamheter. Arbetet med att införliva Förenade Liv i Folksam är i full gång, och vi ser också över om Folksam Fondförsäkring kan införlivas i Folksam Liv.

Oavsett vad vi gör ska hållbarhet vara en integrerad del av planen. Vår storlek och verksamhet ger oss många möjligheter att vara en positiv kraft för kunderna och i samhället, och vi har bestämt oss för att vara ledande i branschen när det gäller hållbarhet. Vi stödjer principer som FN:s Global Compact och ansvarsfulla investeringar (PRI) och arbetar för att världen ska nå FN:s 17 globala mål. Under 2017 offentliggjordes beslutet om att bli fossilfria i våra egna verksamheter redan 2030. Jag vill också nämna de uppmärksammade metoo-uppropen mot sexuella trakasserier och kränkningar under hösten. Ett särskilt upprop gällde finans- och försäkringsbranschen, vilket vi på Folksam välkomnade. Vi har tydliga rutiner och riktlinjer på plats och lovar att fortsätta göra vårt för att den här typen av upprop inte längre ska behövas.

Det kommer att bli ett spännande 2018 och vi ska se till att ta vara på alla möjligheter året för med sig. Oavsett vad vi gör är det stora målet alltid detsamma: Att ha försäkringsbranschens mest nöjda kunder. Det är förstås extra viktigt för oss, med tanke på att vi är ömsesidiga – varje kund är också vår ägare.

Stockholm, mars 2018

Jens Henriksson
Vd och koncernchef för Folksam med dotterbolag.

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post