Folksamgruppen: Delårsöversikt januari – mars 2019

Händelserik start på 2019

Folksamgruppens första kvartal 2019 kännetecknas av ett förstärkt kostnadsfokus. Vi har de senaste åren moderniserat och konsoliderat för att möta kraven från kunder och marknad. Hög effektivitet är nyckeln till lägre premier och bättre villkor för våra kunder och ägare.

Folksamgruppen satsar på att öka affärsvolymen genom att möta kundernas behov och erbjuda dem mer kompletta försäkringserbjudande. Samtidigt är digitaliseringen en utmaning. Att vårt erbjudande är lättillgängligt är av stor vikt för att vi ska kunna slåss om ökade marknadsandelar.

Vår premievolym växte det första kvartalet med 7,7 procent, jämfört med samma period förra året. Ökningen är uteslutande inom livverksamheten, beror till en delgav tekniska faktorer och sker till större delen inom KPA Pension. Det förvaltade kapitalet ökade med 6,2 procent, jämfört med samma period i fjol. Avkastningen låg på 3,5 procent i Folksam liv och 4,9 procent i KPA Pensionsförsäkring. Skillnaden beror till stor del på den dåliga avkastningen i Swedbankaktien.

Hållbarhet är en del av vår kärnverksamhet och genom vår storlek ger det oss stora möjligheter att påverka samhället. Med investeringar på över 30 miljarder kronor i gröna och hållbara obligationer är vi världsledande på området. I mars investerade vi 2,8 miljarder kronor i en exklusiv obligation från Världsbanken, med syfte att minska det globala matsvinnet.

Vi stödjer principer som FN:s Global Compact och ansvarsfulla investeringar (PRI) och vi arbetar för att världen ska nå FN:s 17 globala klimatmål. Vi ska bli fossilfria i egen verksamhet redan 2030.

Den 15 april träffade jag FN:s generalsekreterare Antonio Guterres när han presenterade det globala nätverket Global Investors for Sustainable Development (GISD), vars syfte är att stimulera investeringar i linje med Agenda 2030. Jag är glad och stolt över att som Folksamgruppens koncernchef vara svensk representant i GISD.

Som storägare i Swedbank är det svårt att prata hållbarhet utan att nämna misstankarna om penningtvätt som offentliggjordes i media under det första kvartalet. Att förebygga och motverka penningtvätt är viktigt för finansbranschens långsiktiga förtroende. För Folksamgruppen är det självklart att varje misstanke om penningtvätt ska granskas och utredas. Vi välkomnar därför myndigheternas utredningar och vår uppfattning kommer att grundas på utredningarnas slutsatser. Att vara en ansvarsfull ägare är att vara kritisk och det har vi varit och kommer att fortsätta att vara.

För allt handlar om en sak. Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post