Hållbarhetsredovisning Folksam 2010

2010 års hållbarhetsredovisning är Folksams åttonde. Den gäller för hela Folksam inklusive dotterbolag och bygger på GRIs riktlinjer G3, applikationsnivå B+. Rapporten är reviderad av revisionsbyrån KPMG och är en del av avrapportering gentemot FN’s principer för hållbara investeringar (UNPRI).

 

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post