VD utsedd i Folksams dotterbolag Förenade Liv Gruppförsäkring AB

I våras undertecknades ett avtal som innebär att Folksam köper Förenade Livs ena dotterbolag, Förenade Liv Gruppförsäkring AB. Finansinspektionen och Konkurrensverket har sedan dess godkänt affären. Folksam tillträdde som ny ägare den 3 september. I direkt anslutning till tillträdet har Folksam hållit en extrastämma, som utsett ny styrelse och revisorer. Samtidigt har ett konstituerande styrelsemöte i det nya bolaget utsett Tore Andersson till styrelseordförande och Stefan Holm till verkställande direktör.

Stefan Holm är 37 år och har alltsedan sin civilekonomexamen 1990 i Lund
haft en rad tjänster som ekonomi- och försäljningschef samt
marknadsområdeschef inom Folksams organisation. De senaste två åren har
han arbetat direkt under Folksams VD Tore Andersson med
affärsstrategiska lednings- och utvecklingsfrågor.

Stefan Holm poängterar att det operativa stämmo- och styrelsearbetet
inte inletts ännu:

– Gårdagens stämma och styrelsemöte hade endast formellt praktiska
uppgifter för att bekräfta bolagsbildningen och utse nyckelpersoner, med
mera. Affärsinriktning och strategier.ska vi ta itu med på kommande
möten och presentera i ett särskilt sammanhang.

På det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs till ordinarie
ledamöter Folksams VD Tore Andersson samt Lars Burman, Urban Green och
Mikael Öhlund. Samtliga ingår i Folksams koncernledning. Styrelsen
kommer snarast att kompletteras med företrädare för de organisationer
som har gruppförsäkringar i Förenade Liv.

Den första tiden i det nya bolaget tänker VD Stefan Holm ägna mycket
kraft åt att lära känna Förenade livs kunder, medarbetare och marknad:

– Det krävs en hög grad av samsyn och gott samarbete både inåt i
företaget och utåt mot marknaden för att kunna hävda sig i konkurrensen
och skapa unika kundvärden. Därför känns det bra att Folksam verkligen
satsar inom livsparområdet och bland annat har som mål att bli störst på
tjänstepensioner inom tre år, säger han.

Förenade Liv Gruppförsäkring AB tecknar frivilliga gruppförsäkringar för
organisationer och arbetsgivare. Det omfattar cirka 1900
försäkringsgrupper med sammanlagt en halv miljon försäkrade. SIF,
Ledarna, ST och Åkeriföreningen är bolagets största kunder.
Premievolymen uppgår till cirka 400 miljoner kronor. Folksam har
förvärvat rätten till Förenade Livs varumärke.

För ytterligare information, kontakta:
Stefan Holm, VD Förenade Liv Gruppförsäkring AB, tel 08-772 64 65,
0708-31 68 75
Presschef på Folksam: Lars Åkerkvist, 08-772 60 77, 0708-31 60 07

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-03-16

Var: Stockholm, Grand Hôtel Vinterträdgården När: torsdagen den 15 mars Närvarande: Många fler än vanligt, omkring 1000 personer varav 200 ...

2017-06-29

I dagens metro blev jag intervjuad om hur ni kör säkert i sommar. Här kommer en kortfattad lista: Även om det blir en liten omväg välj mitt...

2018-03-15

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mell...

Följ oss på