Folksam säljer aktieinnehavet i Lundin Petroleum

Folksam har beslutat att sälja hela aktieinnehavet i Lundin Petroleum. Avinvesteringen kommer att genomföras på ett ansvarsfullt sätt och ska vara slutförd inom sex månader.

Lundin Petroleum anklagas för att genom sin verksamhet ha medverkat till brott mot de mänskliga rättigheterna i Sudan och Etiopien mellan åren 1997 och 2003.

De rapporterade händelserna som Lundin Petroleum kopplas till kan vara en överträdelse mot de kriterier som ställs på bolag som Folksam investerar i. Därför lämnade Folksam ett förslag till Lundin Petroleums bolagsstämma 2012 om att ge bolagets styrelse i uppdrag att initiera och finansiera en oberoende granskning av verksamheten i Sudan och Etiopien. Bolagsstämman avslog på ledningens inrådan förslaget.

Folksam bedömer de fortsatta möjligheterna att påverka bolagets styrelse att utreda och verifiera verksamheten i Sudan och Etiopien som mycket små. Företagets attityd och styrelsens vägran att utreda de anklagelser som riktats mot bolaget är skälet till Folksams beslut.

– Vi är engagerade i det som våra kunder bryr sig om och därför är en aktiv ägarstyrning central för Folksam. Vårt beslut att sälja grundar sig på hur Lundin Petroleums styrelse och ledning valt att hantera de allvarliga anklagelser som riktats mot bolaget, säger Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande Folksam.

Folksam med dotterbolag ägde per 30 mars 3 790 433 aktier i Lundin Petroleum vilket motsvarar 1,2 procent av kapitalet.

För mer information om skälet till Folksams avinvestering i Lundin Petroleum, se här.

För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande Folksam, telefon 0708-31 59 71
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Vår vision är att människor ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

 

 

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-03-16

Var: Stockholm, Grand Hôtel Vinterträdgården När: torsdagen den 15 mars Närvarande: Många fler än vanligt, omkring 1000 personer varav 200 ...

2017-06-29

I dagens metro blev jag intervjuad om hur ni kör säkert i sommar. Här kommer en kortfattad lista: Även om det blir en liten omväg välj mitt...

2018-03-15

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mell...

Följ oss på