Ny rapport: Bristfällig information om börsbolagens bonussystem

Fyra av de 46 största bolagen på Stockholmsbörsen betalade 2011 ut vd-bonusar som var större än den fasta lönen. Dessa bolag var: Swedish Match, Meda, Electrolux och Scania. Högst bonusandel fick Swedish Matchs vd, 111 procent. Scanias vd har dock ett avtal kan ge en bonus på 230 procent av den fasta lönen. Endast ett fåtal av bolagens redogörelser för bonusreglerna motsvarar kraven i Svensk kod för bolagsstyrning. Det visar en undersökning som Folksam nu presenterar inför vårens bolagsstämmor.

– Folksam engagerar sig i det som våra kunder bryr sig om. Som ägare kommer vi därför att använda vårt inflytande till att ställa frågor om bland annat bonusar under vårens stämmor. Vi hoppas att fler ägare stämmer in i våra krav på rimliga bonussystem, säger Carina Lundberg Markow, chef för Ansvarsfullt ägande på Folksam.

Folksam har undersökt hur de 46 största bolagen på Stockholmsbörsen använder löner och bonusar. Undersökningen avser kriterier för och storlek på vd:arnas ersättningar samt hur utförligt formulerade prestationskraven är.

Fyra av fem av bolagen i undersökningen använder en rörlig ersättning till sin vd. I många fall är kriterierna för bonusstorleken otydliga. Bara ett fåtal av bolagens redogörelser för bonusreglerna motsvarar kraven i Svensk kod för bolagsstyrning.

– Om bonussystem ska användas anser vi att de ska vara rimliga, ha tak och utformas så att de är kopplade till relevanta resultat som ökar aktieägarvärdet, säger Carina Lundberg Markow.

Mer om undersökningen:
Undersökningen har utförts av Nordic Investor Service och bygger på offentliga uppgifter för bokföringsåret 2011 och visar sammanfattningsvis att:

· Fyra av fem undersökta börsbolag erbjuder rörlig ersättning.
· Den maximala rörliga lönen är i genomsnitt 72 procent av den fasta lönen. Högst total lön kan vd:n i Scania få, med maximalt 230 procent av den fasta lönen i bonus, eller sammantaget 33 miljoner kronor under ett år.
· De rörliga lönerna som betalades ut 2011 var i genomsnitt 44 procent av de fasta lönerna. Fyra av börsbolagen betalade 2011 ut bonusar som var högre än de fasta lönerna: Swedish Match, Meda, Electrolux och Scania. Allra högst bonus i förhållande till den fasta lönen fick Swedish Matchs vd, 111 procent.
· Majoriteten av företagen har bristfälliga beskrivningar på sina webbplatser av kriterierna för rörlig lön. Endast några få redogörelser kan sägas motsvara kraven i Svensk kod för bolagsstyrning.

Electrolux vd fick under 2011 bonus från sin tidigare anställning som Chief Operations Officer i Nordamerika. Denna bonus ingår i uträkningen av hans lön under 2011.

Rapporten bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Folksam, 0708-31 59 71
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på