Jens Henriksson ny koncernchef och vd i Folksam

Styrelserna i Folksam Liv och Folksam Sak har idag utnämnt Jens Henriksson till ny koncernchef och vd i Folksam. Han efterträder Anders Sundström som tidigare meddelat att han avgår för att övergå till styrelsearbete. Jens Henriksson är 46 år och idag vd för Nasdaq OMX Stockholm. Han tillträder befattningen som koncernchef och vd i Folksam senast den första november 2013. 

– Med sin breda bakgrund från näringsliv och samhällsfrågor är Jens Henriksson sällsynt lämpad att vässa Folksam för framtiden, säger Nina Jarlbäck, ordförande i rekryteringskommittén.

– Jag ser fram emot att leda ett kundägt företag som engagerar sig i det som kunderna bryr sig om, säger Jens Henriksson. Branschen är i stor förändring och jag är övertygad om att mina erfarenheter kommer att vara till nytta för Folksam och våra kunder.

Jens Henrikssons cv bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Erik von Hofsten, informationschef Folksam, telefon 0722-30 20 26

Följ oss på