750 000 löntagare kan stå utanför kollektivavtalens försäkringsskydd

På två år har andelen löntagare med kollektivavtal minskat med 5 procentenheter*. Idag kan upp till 750 000 löntagare sakna tjänstepension och andra försäkringsförmåner som är kopplade till dessa avtal. Det visar Folksams årliga rapport Välfärdstendens**.

– Människors trygghet engagerar oss och därför vill vi informera om betydelsen av att ha ett kollektivavtalat försäkringsskydd i arbetslivet, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Sedan 2011 har andelen löntagare som omfattas av kollektivavtal minskat från 87 till 82 procent. Uppskattningsvis handlar det om 420 000 till 750 000 löntagare som står utanför kollektivavtalens försäkringsskydd. En person som saknar kollektivavtal och har en månadslön på 25 000 kronor får i genomsnitt 2 400 kronor mindre i ersättning per månad vid sjukdom. Vid en arbetsskada blir förlusten 5 866 kronor per månad. När det blir dags för pension uteblir en tjänstepension på drygt 4 700 kronor per månad.

– Idag är ett kompletterande försäkringsskydd en förutsättning för att nå den tidigare nivån av standardtrygghet. Det här kan vara den största utmaning fackförbunden hittills ställts inför. Samtidigt har en ny möjlighet uppstått för arbetsgivaren att knyta de anställda ännu närmare till sig, säger Håkan Svärdman.

Folksams rapport visar samtidigt att löntagarnas värderingar har förändrats. Uppfattningen att huvudansvaret för försäkringsskyddet bör delas mellan individen, staten och arbetsgivaren har mer än trefaldigats jämfört med år 2008, från 8 till 26 procent. Andelen löntagare som tycker att individen har största ansvar samlar 24 procent, medan 22 procent tycker att staten bör axla det tyngsta ansvaret för försäkringsskyddet.

Nästan sex av tio löntagare tror att den sociala tryggheten och de centrala välfärdsområdena blir sämre om tio år jämfört med i dag.

· Fyra av tio löntagare är ganska eller mycket oroliga för att pensionen inte ska räcka.
· Fyra av tio tror att sjuk- och arbetsskadeförsäkringen blir sämre.
· Hälften tror att vården och omsorgen försämras.
· Medlemmarna inom LO- och TCO-förbunden är mer pessimistiska än medlemmarna i Saco-förbunden.

Häpnadsväckande är dock att missnöjet med de försämrade ersättningarna vid sjukdom och arbetslöshet ändå minskat från 55 procent år 2010 till 42 procent i år. Andelen som tycker att ersättningen var tillräcklig ökade under samma period från 39 till 54 procent. Andelen löntagare som tyckte att ersättningen vid arbetslöshet var för låg minskade från 77 till 58 procent mellan åren 2010 och 2013. Detta trots att försäkringarna inte har förbättrats.

En förklaring kan vara att allt fler löntagare under den aktuella perioden har skaffat sig privata försäkringar som kompletterar den statliga sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Andelen löntagare som skaffat sig en privat sjukförsäkring har ökat från 32 till 40 procent mellan åren 2008-2013, medan andelen som omfattas av en privat inkomstförsäkring vid arbetslöshet har ökat från 18 till 34 procent. Andelen löntagare som har en sjukvårdsförsäkring har ökat från 13 procent år 2008 till 19 procent i år.

* Det exakta antalet går inte att fastställa på grund av bristfälliga register.
** Rapporten baseras på en intervjuundersökning bland 1 500 förvärvsarbetande personer i åldrarna 18-65 år som genomförts av researchföretaget Ipsos på uppdrag av Folksam under perioden 18 mars – 11 april 2013.

Om rapporten Välfärdstendens
Välfärdstendens 2013 är den sjätte upplagan av Folksam årliga rapportserie. Syftet med rapporten är att granska löntagarnas försäkringsförmåner, både lagstadgade och kollektivavtalade, som de kan omfattas av vid arbetsoförmåga, arbetslöshet, föräldraledighet, dödsfall och ålderspension. Folksam har också jämfört på vilket sätt villkoren skiljer sig åt mellan arbetsmarknadens olika kollektivavtal och vad det innebär att stå utanför dessa avtal. Rapporten redovisar också löntagarnas kunskaper om de kollektivavtalade förmånerna samt behov av och attityder till välfärd i allmänhet och socialförsäkringsförmåner i synnerhet.

Rapporten Välfärdstendens 2013 bifogas i sin helhet till detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 08-772 71 62, 0708-31 53 62

Följ oss på