ABS-bromsar för mc avgörande för förarsäkerheten – ännu effektivare än vad som tidigare varit känt

Motorcyklister som kör med ABS-bromsar löper hela 65 procent lägre risk att råka ut för svåra bestående skador* än mc-förare som kör utan ABS. En ny studie från Folksam visar att ABS är ännu effektivare än man tidigare känt till. Ändå är bara 18 procent av motorcyklarna på våra svenska vägar utrustade med ABS. Om alla motorcyklar hade ABS skulle 13 dödsfall och 160 svåra olyckor kunna undvikas varje år.

Folksam har genomfört en djupgående studie av ABS-bromsars påverkan på antalet olyckor med skadlig utgång för olika typer av motorcyklar. Studien är den första i världen där man beräknat ABS-systemens effekt på risken att få svåra bestående skador vid en olycka.

– Vår studie visar att ABS har ännu större betydelse för motorcyklisters säkerhet än vi tidigare trott. Eftersom vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder vill vi sprida kunskap bland mc-förare om att ABS är det överlägset viktigaste säkerhetssystemet på motorcykeln, säger Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare på Folksam.

Folksams studie visar att motorcyklister med ABS löper 65 procent lägre risk för svåra bestående skador. Cirka 40 procent av skadorna förebyggdes helt med ABS-bromsar, och i resten av fallen var skadorna tydligt lindrigare.

– Med ABS kan föraren optimera inbromsningen och öka stabiliteten, vilket i första hand kan förebygga olyckor men även ge ett bättre läge och en lägre kollisionshastighet om olyckan är väl framme, säger Matteo Rizzi.

Av de cirka 300 000 motorcyklar som rullar i Sverige så är endast omkring 55 000, det vill säga drygt 18 procent eller färre än en av fem, utrustade med låsningsfria ABS-bromsar. Men utvecklingen är ändå positiv. Mellan 2008 och 2012 ökade nyförsäljningen av motorcyklar med ABS från 15 procent till 70 procent. Från 2016 blir det obligatoriskt med låsningsfria bromsar på alla nya motorcyklar över 125 kubik.

Som ett resultat av ABS-systemens effektivitet införde Folksam för tre år sedan 15 procents rabatt på mc-försäkringen om motorcykeln är utrustad med ABS.

* Svåra bestående skador avser skador som leder till medicinsk invaliditet. Detta är ett nationellt mått som beskriver kvarvarande besvär efter en skada. Invaliditetsgraden kan vara mellan 1-100 procent och fastställs tidigast ett år efter olyckstillfället.

För ytterligare information:
Matteo Rizzi, trafiksäkerhetsforskare Folksam, telefon 0708-31 61 19
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på