Folksam: Gör traditionell livförsäkring till ett valbart alternativ i premiepensionssystemet

Yttrande; Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35)

Folksam har deltagit i Svensk Försäkrings remissarbete och står bakom det svar som där lämnats. Folksam vill dock särskilt belysa fördelarna med traditionell livförsäkring som ett valbart alternativ i premiepensionssystemet.

Departementspromemorian Vägval för premiepensionen (Ds 2013:35, Fi2013/2119) har utifrån pensionsspararnas perspektiv identifierat tre problem med nuvarande konstruktion av premiepensionssystemet – höga kostnader, stor spridning i förvaltningsresultatet och bristande kunskap och intresse.

Mot denna bakgrund är det inte förvånande att drygt 800 000 sparare söker hjälp hos olika aktörer för rådgivning och aktiv placering av sin premiepension. Detta leder ofta till en hög kostnad och en kvalitetsnivå som inte alltid är den högsta.

Ett alternativ till nuvarande system skulle vara om traditionell livförsäkring blir ett valbart alternativ i premiepensionssystemet. Traditionell livförsäkring har många styrkor. Genom försäkringen erbjuds dels en garantiränta som ger en grundtrygghet, dels en återbäringsränta som utöver grundtryggheten tilldelar kunden hela, eller stora delar av, det verkliga förvaltningsresultatet. Detta innebär att spararna tar en mindre individuell risk samtidigt som förutsägbarheten av pensionsnivån ökar. Dessutom ökas möjligheterna till en bra avkastning till en låg kostnad. På så sätt tryggas en hög pension.

Denna trygghet erbjuds inte i nuvarande premiepensionssystem, åtminstone inte under inbetalningsfasen. Ett resultat av detta är att under åren 2000 till 2011 har en stor majoritet av spararna fått uppleva kraftiga förändringar i värdeutvecklingen med en genomsnittlig avkastning på 3,1 procent. Detta kan jämföras med de traditionella livförsäkringarna som under samma tid legat på en genomsnittlig avkastning på 5,4 procent.

Arbetsmarknadens parter har sedan länge insett värdet av att erbjuda traditionell pensionsförsäkring i kollektivavtalade tjänstepensioner. För både privatanställda tjänstemän och statsanställda är det till och med obligatoriskt att placera en viss del av sin pensionspremie i en traditionell livförsäkring. Den minskade risken för stor spridning i pensionsutfall mellan olika sparare ger också legitimitet åt pensionssystemet.

Folksam anser därför att traditionell livförsäkring bör bli ett valbart alternativ i premiepensionssystemet.

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-03-16

Var: Stockholm, Grand Hôtel Vinterträdgården När: torsdagen den 15 mars Närvarande: Många fler än vanligt, omkring 1000 personer varav 200 ...

2017-06-29

I dagens metro blev jag intervjuad om hur ni kör säkert i sommar. Här kommer en kortfattad lista: Även om det blir en liten omväg välj mitt...

2018-03-15

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen (a-kassan) är en udda konstruktion jämfört med övriga socialförsäkringar. Det är en hybridform mell...

Följ oss på