Konkurrensverket godkänner KPA Pensions köp av SPP Liv Pensionstjänst

Konkurrensverket har godkänt att KPA Pension köper SPP Liv Pensionstjänst AB. Detta efter att ha granskat affären noggrant.

Konkurrensverkets beslut betyder att SPP:s kommunala pensionsadministration med tillhörande it-system samt ett mindre kommunalt försäkringsbestånd nu övergår till KPA Pension.
– Vi välkomnar Konkurrensverkets besked. Och vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar. Med den här affären kan vi ge våra kunder i kommunsektorn ännu bättre pensionsadministration, säger Lars-Åke Vikberg, vd i KPA Pension.

Följ oss på