Nytt löneavtal klart för Folksams rådgivare

Folksam har tillsammans med de fackliga organisationerna FTF, och Handels, tecknat ett nytt lönevtal för Folksams rådgivare. Rådgivarna får en löneökning med i snitt cirka 5 000 kronor per månad. I avtalet ingår även att en ny arbetsorganisation utformas. Delmarknad Arbetsplats upphör och kompetens- och managementstödet utökas för samtliga rådgivare.   

– Folksam har i allt väsentligt gått de fackliga organisationerna tillmötes i lönedelarna och i uppbyggnaden av avtalet, säger Torbjörn Eckerdal, affärsområdeschef Privat affär, Folksam. Vår ambition har hela tiden varit att uppnå ett avtal som baseras på lön efter prestation och därmed kommer att ge marknadsmässig lön för alla Folksams rådgivare.

I och med det nya avtalet upphör delmarknad Arbetsplats. Verksamheten förs över till Folksam Kundservice och antalet tjänster justeras därmed. Samtidigt skapas en effektivare organisation för övriga rådgivare med fokus på liv- och sparandeförsäkring med inriktning mot företagskunder respektive privatkunder.

– Folksam har en tradition av att ha en egen rådgivarkår och det vill vi fortsatt värna. Samtidigt ska det ställas mot en affärsverksamhet i ekonomisk balans, vilket det nya avtalet kommer att ge, säger Torbjörn Eckerdal.

Avtalet är treårigt och gäller retroaktivt från och med den 1 mars 2013.

För ytterligare information:
Torbjörn Eckerdal, affärsområdeschef Privat affär, Folksam, telefon 0708-31 64 07
Marie Louise Ehlin, Kommunikation, Folksam, telefon 0708-31 68 92

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

2020-05-19

I fredags släppte vi på Folksam ett nytt hjälmtest. Nytt för i år är att vi på Folksam genomförde testet med stöd från intresseorganisati...

2020-03-08

I dag på internationella kvinnodagen vill jag göra er uppmärksamma att det även behöver arbetas med att få bort ojämlikheter i transportsyst...

Följ oss på