Folksam vässar fondutbudet

Nu kompletterar Folksam fondutbudet med en multi-asset fond – Gottex GMA Balanserad. Folksam blir därmed det första fondförsäkringsbolaget i Sverige att erbjuda en fond från fondförvaltaren Gottex Fund Management.

– Vi vässar Folksam för framtiden genom att komplettera vårt fondutbud med en multi-asset fond, säger Susanne Bolin-Gärtner, fondansvarig Folksam. Fonden kompletterar vårt erbjudande på ett positivt sätt och när vi fick chansen att vara först ut i Sverige så var det ingen tvekan.

Gottex Fund Management grundades 1992 men är ny som aktör på den svenska marknaden. Gottex är en oberoende leverantör som skapar skräddarsydda lösningar för kunder som söker ett kostnadseffektivt sätt att erhålla en balanserad portfölj inspirerad av amerikanska universitet och deras stiftelser.

Gottex GMA Balanserad placerar i fler tillgångsslag än en traditionell blandfond. Fonden söker avkastning genom investeringar i nio olika tillgångsklasser, både traditionella tillgångsklasser men också alternativa.

Läs mer om fonderna:
http://www.folksam.se/sparalana/fonder

För ytterligare information:
Susanne Bolin-Gärtner, fondansvarig Folksam, telefon 008-772 66 74
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Följ oss på