Folksams vd Jens Henriksson: Reformera avdragsrätten – slopa den inte

Regeringen föreslår att avdraget för privat pensionssparande slopas helt från 2016. Det innebär att svenska pensionssparares möjligheter till en tryggad framtida pension försämras.

– Allt fler svenskar oroar sig för hur de ska få det ekonomiskt som pensionärer. Idag får en genomsnittlig pensionär mindre än hälften av sin slutlön i allmän pension. Att i detta läge försämra möjligheterna för pensionssparande är fel, säger Jens Henriksson, koncernchef och vd, Folksam.

Det svenska pensionssystemet bygger på allmän pension, tjänstepension och ett privat sparande. Genom möjligheten att skjuta upp beskattningen av de sparade pensionspengarna är det privata pensionssparandet ett attraktivt alternativ.

– Utformningen av den nuvarande avdragsrätten har sina brister då systemet framförallt gynnar dem som tjänar mest. Vi deltar gärna i en diskussion kring hur vi kan hjälpa människor att skaffa sig en trygg framtida pension. På Folksam lägger vi ner ett stort engagemang på hur våra kunder och deras ekonomiska situation blir efter pensioneringen, säger Jens Henriksson.

För ytterligare information:
Andreas Jerat, presschef, Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på