Folksams bidrag till framtidens Slussen – vill både bevara och skapa nya värden

När Slussen byggs om kommer den hårt trafikerade Stadsgårdsleden att däckas över med park och kontorshus. Nu är det klart att Folksam som äger Katarinahuset med Katarinahissen även vill bygga på den nya tomten som skapas framför Katarinahuset.

– Det här är bra för staden. Vi får med oss ännu en långsiktig och seriös fastighetsägare, som vill vara med i processen att göra Slussen till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser och till en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd Stockholms stad.
På nästa sammanträde i exploateringsnämnden kommer ärendet om markanvisning till Folksam upp för beslut. Markanvisningen innebär att Folksam under två år har ensamrätt på att förhandla med staden om att få bygga på den nya tomten.

– Som fastighetsägare har vi med stort engagemang följt arbetet med nästa Slussen och vårt mål är att skapa en så bra lösning som möjligt för våra hyresgäster och andra boende runt Slussen. Vi vill skapa en hållbar och miljöriktig byggnad med nya attraktiva miljöer för hyresgäster och boende i Slussenområdet. säger Torbjörn Wiberg, chef för Folksam Fastigheter.

För att bevara utblickarna vid Slussen kommer det nya huset att vara triangelformat, med spetsen riktad mot Ryssgården. Det nya huset kommer att ligga granne med den nya parken som staden skall anlägga från Katarinahissen och ner till Stadsgårdskajen.

I överenskommelsen mellan Stockholms stad och Folksam ingår också Katarinahissen. Renoveringen startar nu i vår, med underhåll av hissens stålkonstruktion, förstärkningar av grundläggningen, byte av hissmaskineriet och en anpassning av hissen till nya Slussen. När allt är klart ska hissen gå hela vägen ner till Saltsjöbanan och den nya handelsplatsen.  Stockholms stad och Folksam kommer att äga hissen gemensamt, men Folksam ansvarar för den framtida driften

– Vi vet ju att en fungerande hiss är efterlängtad, av både stockholmare och besökare och med den här renoveringen kan hissen stå i många år till, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd Stockholms stad.

Bakgrund
Slussen är efter nästan 80 år i dåligt skick och behöver rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt anpassas området för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Nästa Slussen ökar även möjligheten att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön och därmed minskas risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar dricksvattnet för två miljoner människor.
För ytterligare information:
Torbjörn Wiberg, chef Folksam Fastigheter, telefon 08-545 153 32
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-31 58 01

Följ oss på