Folksam vann mål om varumärkesintrång

Svea hovrätt har idag meddelat dom i tvisten mellan Folksam och snabblåneföretaget Folkia. Hovrätten går på Folksams linje och förbjuder Folkia att fortsätta använda varumärkena Folkia, Folklån, Folkgiro och Folkonomi för finansiella tjänster i Sverige.

I domen konstaterar hovrätten att Folkias varumärken är så lika det kända varumärket Folksam att allmänheten förknippar dem med Folksam. Enligt hovrätten finns det en allvarlig risk för att varumärket Folksam därigenom kopplas samman med snabblån. Eftersom snabblånebranschen är starkt ifrågasatt medför denna koppling i sin tur en allvarlig risk för att Folksams anseende skadas.

– Hovrättens dom är oerhört glädjande. Folksam är ett starkt varumärke som vi och våra kunder, våra ägare, värnar. Därför har vi velat ha domstolens prövning av vilka gränser som gäller för det som kallas ”utökat varumärkesskydd”, säger Pia Carlsson-Thörnqvist, kommunikations- och marknadsdirektör Folksam.

Redan vid starten för norskägda bolaget Folkias etablering på den svenska marknaden 2006 reagerade Folksam på likheten mellan varumärkena. Hösten 2011 stämde Folksam bolaget för varumärkesintrång i Stockholms tingsrätt. Tingsrätten fann att det bara var varumärket Folklån som var för likt Folksams varumärke. Folkias användning av de andra varumärkena utgjorde enligt tingsrätten inte intrång. Folksam överklagade domen, bland annat då man ansåg att tingsrätten inte beaktat att Folksam är ett starkt varumärke och ”förtjänar ett skydd som ett starkt varumärke”. Idag meddelade Svea hovrätt domen som går på Folksams linje.

– Bakom Folksams varumärke ligger ett långt och målmedvetet arbete med att bygga de positiva associationer som vi förknippas med, bland annat trygghet och stabilitet, kopplat till Folksams grundläggande värderingar som ansvarstagande, engagerade och personliga, vilket även hovrätten tog upp i domen. Vi vill inte, för våra kunders skull, bli sammanblandade med ett företag som bland annat erbjuder sms-lån med flera tusen procents ränta, säger Pia Carlsson-Thörnqvist.

Folkia har till den 6 maj 2014 på sig att överklaga hovrättens dom. Folksam företräds i tvisten av advokaterna Karin Nordborg och Jenny Nilsson på Danowsky & Partners.

För ytterligare information:
Pia Carlsson-Thörnqvist, kommunikations- och marknadsdirektör Folksam, telefon 0708-31 50 83
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på