Två av tre småföretagare har stora luckor i sitt försäkringsskydd

Enligt en undersökning* från Folksam känner var fjärde småföretagare en betydande oro för att inte kunna försörja sig vid sjukdom, arbetslöshet eller skada. Trots detta har två av tre småföretagare stora luckor i sitt försäkringskydd för sådana händelser.

Småföretagare som saknar kompletterande försäkringar riskerar att drabbas av kraftigt inkomstbortfall vid arbetsoförmåga eller pension. En företagare som enbart förlitar sig på det statliga socialförsäkringssystemet får 16–38 procent lägre ersättning vid sjukdom jämfört med en privatanställd tjänsteman med kollektivavtal. Vid arbetsskada och arbetslöshet är skillnaden 30–46 procent, och pensionen blir 24–35 procent lägre.

– Eftersom många av våra kunder är småföretagare engagerar vi oss i hur deras situation ser ut. För den som saknar ett bra försäkringsskydd kan företagandet bli en ekonomisk mardröm vid sjukdom eller olycka. Samma sak gäller när det är dags att gå pension, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam.

Folksams undersökning visar att drygt en fjärdedel av företagarna känner ganska eller mycket oro för att inte kunna försörja sig vid sjukdom, arbetslöshet, skada eller att pensionen inte ska räcka till. Men trots detta, och det faktum att småföretagare är sämre skyddade än anställda i socialförsäkringssystemet, så har anmärkningsvärt få kompletterat sitt försäkringsskydd tillräckligt.

Bara en tredjedel har en sjukförsäkring som ger ersättning vid kortvarig sjukdom och en fjärdedel har en inkomstförsäkring som kompletterar den allmänna arbetslöshetsförsäkringen. Ännu färre, 15 procent, har en sjukförsäkring som gäller vid långvarig sjukdom och som därmed kompletterar den allmänna sjukersättningen (tidigare förtidspension). En av fyra småföretagare saknar dessutom ett eget pensionssparande.

– Det statliga socialförsäkringssystemet är fortfarande främst anpassat för anställda, och skillnaden i trygghet mellan att vara företagare och anställd är stor. Är man småföretagare gäller det därför att se över sitt försäkringsskydd innan något händer, säger Håkan Svärdman.

* Undersökningen genomfördes 10–27 februari 2014 av Ipsos på uppdrag av Folksam genom intervjuer med 500 företagare med högst 19 anställda. Två tredjedelar av företagarna är äldre än 45 år och en fjärdedel är kvinnor. Se bilaga för undersökningen i sin helhet.

För ytterligare information:
Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, telefon 0708-31 53 62
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

Följ oss på