Ny ansvarig för Public Affairs på Folksam

Mojtaba Ghodsi blir ny ansvarig för Public Affairs på Folksam med dotterbolag. Han tillträder strax efter årsskiftet och kommer närmast från en tjänst som team leader för Public Affairs på JKL.

– Med Mojtaba Ghodsi som ny ansvarig för Public Affairs vässar vi Folksams kommunikation ytterligare. Vi ser det som en naturlig del av verksamheten att påverka och inhämta synpunkter från omvärlden. Mojtaba har rätt bakgrund och erfarenheter för att styra och samordna en strukturerad och koordinerad kommunikation med opinionsbildare, branschorganisationer och politiska beslutsfattare, säger Erik von Hofsten, informationschef Folksam med dotterbolag.

Mojtaba Ghodsi har gedigen erfarenhet av opinionsbildning och politisk lobbying, inte minst som rådgivare och konsult inom Public Affairs på JKL. Han har tidigare tjänstgjort på UD:s handelsavdelning, LRF:s representation i Bryssel, på EU-kommissionens direktorat för externa relationer samt på Lantbruksdepartementet med EU-relaterade frågor.

– Folksams verksamhet har beröringspunkter med flera stora framtidsfrågor. Alltifrån utmaningar kopplade till demografiska förändringar och frågan om hur Sveriges framtida välfärd ska finansieras, till vilken roll försäkringslösningar kan ha i framtiden, exempelvis till följd av klimatförändringar. Jag ser mycket fram emot att bidra till Folksams höga ambitioner när det gäller att vara en given röst i samhällsdebatten, säger Mojtaba Ghodsi.

Tjänsten som ansvarig för Public Affairs är en del av Folksams informationsavdelning.

Mojtaba Ghodsi efterträder Anna Karin Wallberg som slutade i somras.

För ytterligare information:
Mojtaba Ghodsi, telefon 0702-40 78 15
Erik von Hofsten, informationschef Folksam med dotterbolag, telefon 0722-30 20 26

Följ oss på