Folksam Liv reviderar policyn för kollektiv konsolidering

Folksam Liv har reviderat sin policy för kollektiv konsolidering. Den nya policyn gäller från och med den 15 november.

– Vi engagerar oss för att våra kunder ska känna sig trygga med sitt pensionssparande och sin pension. Med rätt nivå på kollektiv konsolidering kan vi upprätthålla långsiktig trygghet när det gäller våra pensionsåtaganden till kunderna, säger Folksam Livs koncernchefaktuarie Maria Liljedahl.

Folksam Liv har sett över konsolideringspolicyn för premiebestämd försäkring med anledning av kommande regelverksändringar samt att risknivån i Folksam Livs placeringstillgångar utifrån ett historiskt perspektiv är högre idag. Den reviderade konsolideringspolicyn omfattar nu både gren Folksam och gren Kooperativ tjänstepension, som tidigare hade varsin policy.

Huvuddragen i Folksam Livs uppdaterade policy för kollektiv konsolidering för premiebestämd försäkring är att den ska ligga mellan 95 och 120 procent. Målnivån för den kollektiva konsolideringen är 112 procent. Den nya målnivån borgar för bättre utjämning då bufferten är större.

Besök gärna https://nyhetsrum.folksam.se/sv/ir/folksam-liv-i-siffror/policy-for-kollektiv-konsolidering för att ta del av Folksam Livs policy för kollektiv konsolidering i sin helhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maria Liljedahl, koncernchefaktuarie Folksam Liv,
maria.liljedahl@folksam.se, 0708-31 50 47
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam med dotterbolag,
juha.hartomaa@folksam.se, 0708-31 65 26

Följ oss på