Familjebilen bättre försäkrad än barnen

Nästan var fjärde barn saknar barnförsäkring. När det gäller bilen är det däremot bara ett fåtal familjebilar som saknar försäkring utöver den obligatoriska trafikförsäkringen. Familjebilen är helt enkelt bättre försäkrad än barnen. Det visar en undersökning* som TNS Sifo gjort på uppdrag av Folksam. 

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och det mest värdefulla vi har är ju barnen. Därför är det oroande att så många barn saknar barnförsäkring. Det innebär att de riskerar att stå helt oförsäkrade, framför allt på fritiden och när det gäller sjukdom, säger Victoria Mattes, Folksams barnförsäkringsexpert.

I Folksams undersökning har föräldrar med hemmavarande barn under 18 år och minst en privatägd bil intervjuats. Undersökningen visar att närmare ett av fyra barn saknar barnförsäkring, cirka 23 procent. När det gäller familjens bil är det bara sex procent som saknar försäkring utöver den obligatoriska trafikförsäkringen, det vill säga var sextonde bil.

Drygt 40 procent av de som saknar barnförsäkring uppger att anledningen är att barnen är försäkrade på annat sätt – antingen via skolan/barnomsorgen, via hemförsäkringen, eller att det inte behövs eftersom barnsjukvård är gratis. Något som enligt Victoria Mattes är relativt vanliga missuppfattningar då verkligheten är en helt annan.

– Det är väldigt få hemförsäkringar som täcker barnens olycksfall och sjukdom, förutom vid resa. Och kommunernas skolbarnsförsäkringar täcker bara olycksfall, inte sjukdom. Dessutom gäller inte alla skolbarnsförsäkringar på fritiden. Det ekonomiska stödet från samhället är i realiteten ganska litet om något allvarligt skulle hända ditt barn.

Folksams undersökning visar också att föräldrarna har sämre koll på vad barnförsäkringen innehåller jämfört med bilförsäkringen. En av tre uppger att de inte har särskilt bra koll eller ingen koll på vad barnförsäkringen täcker, 32 procent. Samma fråga angående bilförsäkringen visar att en av fem inte har särskilt bra koll eller ingen koll på bilförsäkringens innehåll, 21 procent.

– Mitt råd är att se över barnens samtliga försäkringar. Alla barn bör ha en barnförsäkring så fort som möjligt efter födseln. Den ska täcka både olycksfall och sjukdom eftersom det är vanligare att barn får bestående besvär till följd av sjukdom, som till exempel astma, diabetes eller allergier. I undersökningen kan vi se att det också är en ekonomisk fråga, ju lägre inkomst desto färre som har barnförsäkring. Men det finns alternativ, till exempel erbjuder många fackförbund barnförsäkringar med bra innehåll till ett lägre pris, säger Victoria Mattes.

* TNS Sifo har på uppdrag av Folksam intervjuat 1 000 personer (18 år och äldre) som har både hemmavarande barn under 18 år och minst en privatägd bil i hushållet. Totalresultatet har vägts utifrån kön, ålder och region för att uppnå riksrepresentativitet. Undersökningen genomfördes den 2-12 december 2014.

För ytterligare information:
Victoria Mattes, Folksams barnförsäkringsexpert, telefon 0734-39 34 72
Lotta Örtnäs, pressekreterare Folksam, telefon 0708-31 67 66

 

Följ oss på